Ταυτότητα

Το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών είναι ένας μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με επίκεντρο τη μελέτη, την έρευνα και τη διδασκαλία όλων των μορφών της θεατρικής, εικαστικής, μουσικής, χορευτικής και εν γένει καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης.

Το Ινστιτούτο από το 2013 δραστηριοποιείται στους τομείς της πολιτιστικής ζωής της Κορινθίας. Κορυφαία είναι η ετήσια διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ  Φωτογραφίας Κορινθίας – Corinth Exposed International Photography Festival.

Επίσης, το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών, επιδιώκει την δημιουργία Εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές όλων των βαθμίδων, φοιτητές και εν γένει φιλομαθείς. Ακόμα σημαντική ενέργεια στην επίτευξη των στόχων είναι η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων σε σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία και την Εκπαίδευση.

Project "Quest"

Σκοπός

Σκοπός του Πελοποννησιακού Ινστιτούτου Τεχνών είναι η μελέτη, η έρευνα και η διδασκαλία όλων των μορφών θεατρικής, εικαστικής, μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφικής, κινηματογραφικής, χορευτικής και εν γένει καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης και η αναζήτησή τους.

Όραμα

Η δημιουργία και παραγωγή θεατρικών, εικαστικών, μουσικών, ζωγραφικών, γλυπτικών, φωτογραφικών, κινηματογραφικών χορευτικών και άλλων πολιτιστικών έργων, καθώς και οι συνεργασίες με άλλους φορείς ή πρόσωπα, με εταιρείες, συλλογικότητες, σωματεία, συνεταιρισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών στη χώρα μας και το εξωτερικό είναι το όραμά μας.

Φιλοσοφία

Το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών είναι μια ανοικτή πύλη στην τέχνη και τους εκφραστές της. Επιδιώκει συνεργασίες με εξωστρέφεια σε όλους τους καλλιτεχνικούς δρόμους με σκοπό τη δημιουργία πρωτότυπων δράσεων αλλά και την υποστήριξη των καλλιτεχνών και των δημιουργικών τους ιδεών.